Potansiyel Müşteri Araştırması

Muhtemel alıcılara minimum maliyetle ulaşın.

Potansiyel müşteri araştırmasının amacı markanızın Hollanda pazarına girişini sağlamak amacıyla potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve sağlam iletişim temellerinin kurulması için gerekli altyapının oluşturulmasıdır.

Sektörel değerlendirmeler ve potansiyel müşterileriniz hakkında güvenli verilere dayanan bilgiler edinerek sağlam ticari adımlar atılması sağlanır. Tarafınızca belirlenen ölçütlerle hazırlanan pazar araştırması süreçleri şunları içerir:

  • Güvenilir kaynaklardan sağlanan bilgiler analiz edilerek hedef müşteri veri tabanı oluşturulur.
  • Hizmet kapsamı potansiyel müşterileri belirleme, iletişime geçme, ürün/firma tanıtımı ve süreçlerin raporlanma aşamalarını içerir.
  • Muhtemel müşterilerle yapılacak görüşmeler sürecinde ürün teknik bilgileri, özellikleri, sertifikaları ve belgeleri sunularak ürün ve markanızın tümsel tanıtımı yapılır.
  • Müşteri güveni sağlamaya, ilişkileri pekiştirmeye yönelik Rotterdam ofisimizde müşteri etkinlikleri organize edilerek kurumsal iletişim altyapısının oluşumuna destek sağlanır.
  • İki ülkede muhtemel kurum ziyaretinde rehberlik ve tercümanlık hizmeti sunulur.

Danny H. “Türkiye’de farklı sektörlere yönelik bu kadar detaylı bir tedarikçi araştırmasının içinden çıkamazdık.  Ülke ziyaretimizde ayrıca sağladığınız rehberlik ve organizasyon alanındaki disiplinli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz.”