Potansiyel Müşteri Araştırması

Potansiyel müşteri araştırması ile ürününüzün Hollanda pazarına girişini sağlamak amacıyla potansiyel müşterilere ulaşabilmeniz adına gerekli çalışma yapılır.

Sektörel değerlendirmeler ve potansiyel müşterileriniz hakkında güvenli verilere dayanan sağlam ticari adımlar atmanız sağlanır. Pazar araştırması süreci, tarafınızca belirlenen ölçütlerle hazırlanır.

  • Güvenilir kaynaklardan sağlanan bilgiler analiz edilerek hedef müşteri veri tabanı oluşturulur.
  • Hizmet kapsamı potansiyel müşterileri belirleme, iletişime geçme, ürün/firma tanıtımı ve süreçlerin raporlanma aşamalarını içerir.
  • Muhtemel müşterilerle yapılacak görüşmeler sürecinde ürün teknik bilgileri, özellikleri, sertifikaları ve belgeleri sunularak ürün ve markanızın tümsel tanıtımı yapılır.
  • Müşteri güveni sağlamaya, ilişkileri pekiştirmeye yönelik Rotterdam ofisimizde müşteri etkinlikleri organize edilerek kurumsal iletişim altyapısının oluşumuna destek sağlanır.
  • İki ülkede muhtemel kurum ziyaretinde rehberlik ve tercümanlık hizmeti sunulur.

Improve your business between Türkiye and the Netherlands.