Ticarette Kültürlerarası Farklılık Eğitimleri

Yeni bir ülkeye ve dolayısıyla iş kültürüne adapte olmaya çalışan şirketler, yeni kültüre hakim çalışanlar edinerek daha verimli bir iş ortamı oluşturabilirler. Bu noktada Hollanda’da işe alım ya da Türkiye’den gönderilen çalışanın yeni iş kültürüne uygun bir mindsete girmesi için eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Partner kuruluşumuz Inter-Focus Intercultural Coaching and Training, kültürel farklılıkların ticari alanda insan ilişkilerine kattığı değer ve zenginlikler üzerine uzun yıllardır kurumumuzla aynı çatı altında profesyonel destek sağlamaktadır.

“Farklı kültürel kökene sahip iş insanlarının ticari ilişkilerinin yönetimi, desteklenmesi ve yönlendirilmesinde profesyonel bakış açılarını keşfetmesine vesile oluyoruz.” mottosuyla çalışan Inter-Focus, kültürlerarası farklılık eğitimleri ile uluslararası ve bölgesel çeşitlilikte çalışanlara sahip kurumların ortak değerler altında birleştirilmesini ve yönetilmesini sağlar.

Uluslararası çalışma prensipleri ve iş etiğine dayanan profesyonel iş ortamlarının oluşturmasında yenilikçi ve bilime dayalı çözümler ortaya koyarak kültür farklılıkların bulunduğu şirketlere profesyonel çalışma koşullarının oluşturulmasında ihtiyaç duyulan farklılık eğitimleri verilir.

Farklılıkları avantaja dönüştürerek, kurumların yeni global dünya düzenine ayak uydurması ve çeşitliliklerden oluşacak potansiyel değerlerin kurumsal çatı altında birleştirilmesi misyonuyla kurumlara bu alanda gerekli olabilecek yeni iş arkadaşları bulma ya da çalışanları kültürlerarasılık konusunda geliştirme gibi tüm hizmetleri sunmaktayız.

Improve your business between Türkiye and the Netherlands.