Uluslararası girişimlerinizde hukuksal destek.

Girişimcilerin Avrupa’da atılacak ilk adımlarında planladıkları şirket kuruluşları, iş ortaklıkları, tacir sözleşmeleri, yasal vergi uygulamaları, çalışma ve oturum izni gibi birçok alanda uzman hukuksal danışmanlık almaları süreçlerinin sorunsuz yürütülmesinde en önemli husustur. Özellikle başlangıç süreçlerindeki yasal hususlarda karşılaşılabilecek sorunlar, sağlam hukuksal alt yapının oluşturulması yatırımlarda hayati öneme sahiptir. Alacağınız uzman danışmanlık ile doğabilecek riskler de başlangıç sürecinde minimuma indirgenir.  Gerekli tüm süreçlerde hukuksal danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Uzlaşma Desteği: Hollanda’daki ticaret ortağınız ile yaşanması muhtemel uyuşmazlık ve problemlerinizin giderilmesinde, hukuksal sürecin gerektirdiği zaman ve mali kayıpları göz önünde bulundurarak bu süreci başlatmadan iki taraf arasında çözüm odaklı iletişimin oluşturulması adına uzlaşma hizmetini avukatlarımız aracılığı ile sunmaktayız. Rotterdam merkez ofisi ile paralel çalışma yapımızın getirdiği avantajla iş ortağı ile irtibat sayesinde, yerinde denetim yapılarak ticari sürecin sürdürülebilirliğinde uzlaşma hizmetlerini avukatlarımız sağlamaktadır.

Ticari alacaklar: Ticari anlaşmazlıklar durumunda konu taraflar arasında çözüme ulaşmadığı takdirde hukuksal sürecin başlatılması gerekmektedir. Bünyemizde uluslararası hukuksal yetkinliğe sahip uzman avukatlarımız dava süreçlerinin başlatılması, takibi ve haklarınızın alınması adına sonuca ulaştırılmasında hizmet vermektedir. Borçlu yabancı firmalardan icra yolu ile alacaklarınızın tahsil edilmesi, ticari borçların geri ödenmesi, tazminat talebi, hasar bedellerinin ödenmesi ve takibi, zarar ve ziyan iddia ve taleplerinizde hukuki prosedürün yerine getirilmesi ve ihraç edilecek malların alıcının tasarrufuna girdiği anda kusurlu çıkması hali göz önünde bulundurularak gümrükleme anında gerekli denetim yapılarak satıcının olabilecek zararını önlemek gibi birçok alanda haklarınızın koruması adına verilen hizmetleri içerir.

Lucas I. “Yabancı olduğumuz Türkiye pazarına girişimizde aynı dili konuşmamızın getirdiği avantajla şirket kuruluşu ve bürokratik işleyişte süreç yönetimi, takip ve raporlama alanında profesyonel desteğinizle  ilerlemeye devam ediyoruz.”

    Hizmet talebinizi formu doldurarak iletebilirsiniz.