Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Girişimcilerin Avrupa’da atacakları ilk adımlarında planladıkları şirket kuruluşları, iş ortaklıkları, tacir sözleşmeleri, yasal vergi uygulamaları ile çalışma ve oturum izni gibi birçok alanda uzman hukuksal danışmanlık almaları süreçlerinin sorunsuz yürütülmesine yardım eder.

İlk aşamalarda karşılaşılabilecek olası yasal sorunları ortadan kaldırmak ve sağlam alt yapının oluşturulması, girişimlerde ve yatırımlarda hayati öneme sahiptir. Alacağınız uzman danışmanlık ile doğabilecek riskler, başlangıç sürecinde minimuma indirgenir. 

Uzlaşma Desteği: Hollanda’daki ticaret ortağınız ile olası uyuşmazlıkların ve problemlerin giderilmesinde, iki taraf arasında çözüm odaklı bir iletişimin sağlanması hukuki sürecin sebep olacağı zaman ve mali kayıpları önler. Avukatlarımızın Hollandalı iş ortaklarıyla kuracağı irtibat ile  ticari sürecin sürdürülebilirliğinde uzlaşma sağlanır.

Ticari alacaklar: Ticari anlaşmazlıklar taraflar arasında çözülemediği takdirde hukuki sürecin başlatılması gerekir. Uluslararası yetkinliğe sahip uzman avukatlarımız dava süreçlerinin başlatılması, takibi ve haklarınızın korunması adına sizinle çalışır. Borçlu yabancı firmalardan icra yolu ile alacaklarınızın tahsil edilmesi, ticari borçların geri ödenmesi, tazminat talebi, hasar bedellerinin ödenmesi ve takibi, zarar ve ziyan iddia ve taleplerinizde prosedürün yerine getirilmesi ve ihraç edilecek malların alıcının tasarrufuna girdiği anda kusurlu çıkması hali göz önünde bulundurularak gümrükleme anında gerekli denetim gibi hizmetler ile satıcının olabilecek zararı önlenir.

Improve your business between Türkiye and the Netherlands.